Skip to main content

RAPORT PËR FINANCAT VENDORE: 9 - mujori JANAR – SHTATOR 2022
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
RAPORT PËR FINANCAT VENDORE: 6 - mujori JANAR – QERSHOR 2022
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
RAPORT MBI STATUSIN E VËSHTIRËSISË FINANCIARE TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE/ BASHKI 2021
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
RAPORTI VJETOR: FINANCAT PUBLIKE VENDORE 2021
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
Efekti i Pandemisë COVID 19 në Financat e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore
Ky raport është përgatitur nga ekipi i Projektit “Financat Lokale”.
RAPORTI 9 MUJOR I TREGUESVE FISKALË VENDOR, JANAR – SHTATOR 2021
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
RAPORT MBI STATUSIN E VËSHTIRËSIVE FINANCIARE TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE - VITI 2020
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
RAPORT 6 MUJOR PËR FINANCAT VENDORE, JANAR – QERSHOR 2021
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
Raporti Vjetor: Financat Publike Vendore 2020
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
Raporti 9-mujor 2020 Financat Publike Vendore
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.