Skip to main content

RAPORT MBI MBI STATUSIN E VËSHTIRËSISË FINANCIARE TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE BASHKI DHE KËSHILLA QARQESH

Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.