Skip to main content

RAPORT MBI STATUSIN E VËSHTIRËSISË FINANCIARE TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE/ BASHKI 2021