Skip to main content

RAPORT MBI STATUSIN E VËSHTIRËSIVE FINANCIARE TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE - VITI 2020