Skip to main content

RAPORTI VJETOR MBI STATUSIN E VËSHTIRËSISË FINANCIARE TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE BASHKI DHE KËSHILLA QARQESH

Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.