Skip to main content

ZHVILLOHET NË POGRADEC FOKUS GRUPI I RADHËS ME BASHKITË

Ditën e mërkurë, më datë 26 qershor u zhvillua në Pogradec, një tryezë e rrumbullakët e ekipit të projektit të Financave Lokale me sekretarë të përgjithshëm, drejtues auditi, drejtues të financave, urbanistikës, prokurimit dhe investimeve të bashkive për finalizimin e hapave kryesorë të punës dhe ndarjen e roleve dhe përgjegjësive gjat

TRAJNIME ME KËSHILLAT BASHKIAKË PËR PLANIFIKIMIN E TË ARDHURAVE VENDORE

Një bashkëpunim efektiv midis Projekteve “Bashki të Forta“ (BtF) dhe “Financat Lokale“ (LFP)  realizoi  përgjatë periudhës Maj-Qershor ofrimin e një cikël trajnimesh intensive me Këshilltarë të Këshillave Bashkiakë në 12 qarqet e vendit.

VIJON MBËSHTETJA E PROJEKTIT "FINANCAT LOKALE" PËR MINISTRINË E FINANCAVE DHE MINISTRINË E SHTETIT PËR PUSHTETIN VENDOR

Vazhdon mbështetja e projektit "Financat Lokale" për Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Shtetit për Pushtetit Vendor. Pjesë e kësaj mbështetje ishte takimi me ekspertë të menaxhimit financiar në nivel vendor lidhur me reformën e pagave dhe formulën e transfertës së pakushtëzuar.

MBAHET MBLEDHJA E KOMITETIT DREJTUES TË PROJEKTIT “FINANCAT LOKALE”

5 vjet mund të mos jenë një kohë e gjatë në kuadrin e një reforme, por janë shumë në jetëgjatësinë e një projekti. Projekti ''Financat Lokale'' mbylli fazën e parë (2019-2023) dhe me mbledhjen e Komitetit Drejtues këtë javë inaguroi fillimin e fazës së dytë 2024-2028.

TRAJNIM MBI "ZHVILLIMI I KONTROLLIT TË BRENDSHËM, NËPËRMJET DREJTIMIT ME FOKUS NË RISK"

Projekti Financat Lokale, në bashkëpunim me Shkollën e Trajnimit të Administratës Publike (ASPA) në datat 22 - 23 Nëntor 2023 organizuan trajnimin “Zhvillimi i Kontrollit të Brendshëm, Nëpërmjet Drejtimit me Fokus në Risk”.

PËRMBYLLET RAUNDI I TRYEZAVE RAJONALE ME BASHKITË E VENDIT PËR ÇËSHTJE TË FINALIZIMIT TË PAKETAVE FISKALE DHE PARASHIKIMIT TË TË ARDHURAVE TË VETA NË KUADRIN E BUXHETIT VJETOR 2024 dhe PBA

Të ardhurat nga burimet e veta përbëjnë 51.3% të të buxhetit të pushtetit vendor. Në vetëm 5 bashki raporti shkon deri nga 55-82%, ndërkohë që në 26 bashkitë e vogla përgjithësisht që mbledhja e të ardhurave vendore është minimale nga 7%-20%, që i bën këto bashki të varura nga transfertat qeveritare.

TRYEZAT RAJONALE - PËR ÇËSHTJE TË PAKETËS FISKALE DHE PARASHIKIMIT TË TË ARDHURAVE NË KUADRIN E BUXHETIT VJETOR 2024 DHE PBA

Finalizimi i Paketës Fiskale dhe Parashikimit të të Ardhurave përbën një nga proceset më të rëndësishme në kuadrin e përgatitjes së buxhetit vjetor 2024 dhe afatmesëm (PBA)në nivel vendor.

TAKIM PUNE MBI METODOLOGJINË E RE TË PËRGATITJES SË PBA 2024-2026 DHE BUXHETIT VJETOR 2024

Projekti Financat Lokale në bashkëpunim me Drejtorinë e Financave Vendore/Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë organizoi më datë 31 tetor një takim pune me drejtoritë respektive të Financës/Buxhetit të nëntë bashkive Berat, Devoll, Elbasan, Lezhë, Lushnje, Korçë, Gjirokastër, Përmet dhe Mirditë që po ndjekin metodologjinë e re të përga

VAZHDOJNË TRAJNIMET RAJONALE TË AUDITUESVE TË BRENDSHËM TË BASHKIVE PËR "AUDITIMI MBI BAZË RISKU TË MENAXHIMIT TË TË ARDHURAVE VENDORE"

Në vazhdim të ciklit të trajnimeve të audituesve të brendshëm, në datat 19 – 21 Qershor, Ekipi i Projektit “ Financat Lokale” i financuar nga SECO/ Qeveria Zvicerane në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë zhvilluan në Gjirokastër trajnimin 3 ditor të Audituesve të Brendshëm të 11 Bashkive të rajonit.

KANË FILLUAR TRAJNIMET RAJONALE TË AUDITUESVE TË BRENDSHËM TË BASHKIVE ME TEMË "AUDITIMI MBI BAZË RISKU - SISTEMI I MENAXHIMIT TË TË ARDHURAVE VENDORE

Burimet nga të ardhurat vendore janë të rëndësishme si një mënyrë për financimin e një pjese të shpenzimeve vendore dhe për vendosjen e një shkalle llogaridhënieje ndaj qytetarëve lidhur me vendimet e bashkisë për kryerjen e shpenzimeve.