Skip to main content

RAPORTI VJETOR MBI STATUSIN E VËSHTIRËSISË FINANCIARE TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE BASHKI DHE KËSHILLA QARQESH

Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.

RAPORT MBI MBI STATUSIN E VËSHTIRËSISË FINANCIARE TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE BASHKI DHE KËSHILLA QARQESH

Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.

RAPORTI VJETOR FINANCAT PUBLIKE VENDORE 2022

Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.

Raport mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2022
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
RAPORT PËR FINANCAT VENDORE: 9 - mujori JANAR – SHTATOR 2022
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
RAPORT PËR FINANCAT VENDORE: 6 - mujori JANAR – QERSHOR 2022
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
RAPORT MBI STATUSIN E VËSHTIRËSISË FINANCIARE TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE/ BASHKI 2021
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
RAPORTI VJETOR: FINANCAT PUBLIKE VENDORE 2021
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.
Efekti i Pandemisë COVID 19 në Financat e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore
Ky raport është përgatitur nga ekipi i Projektit “Financat Lokale”.
RAPORTI 9 MUJOR I TREGUESVE FISKALË VENDOR, JANAR – SHTATOR 2021
Ky raport është përgatitur nga Departamenti i Financave Vendore prane Ministrise se Financave dhe Ekonomise, me mbështetjen e Projektit “Financat Lokale” nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështje Ekonomike, SECO.