Skip to main content

Ekipi

Më poshtë prezantohen anëtarët e përhershëm të ekipit Financat Lokale. Ekipi ka pasur kënaqesinë dhe nderin te bashkepunojë edhe më shumë ekspertë të tjerë afat shkurtër, si: Stefan Bruni, Oliver Kessler, Aldo Spahiu, Ariana Cela, Artur Papajani, Blerina Xhani, Blerta Tuci, Eduart Gjokutaj, Erida Dobrushi, Fatma Jaupi, Fiqiri Baholli, Gjergj Hamiti,  Petraq Milo, Sabina Ymeri, Teit Gjini, Vasilika Vjero, Xhodi Hysa, Enkelejd Musabelliu.

Sotiraq Guga

Drejtor Projekti

Anila Çili

Drejtuese e Komponentit të Manaxhimit, Kontrollit, Auditimit të Brendshëm dhe Raportimit financiar.

Silvana Meko

Drejtuese e komponentit të Menaxhimit të të Ardhurave

Saimir Sallaku

Drejtues i komponentit të Planifikimit Strategjik dhe Manaxhimit të Buxhetit

Martin Johnson

Martin Johnson

Këshilltar Strategjik për Planifikimin dhe Manaxhimin e Buxhetit Afat-Mesëm

Simon Stone

Simon Stone

Këshilltar Strategjik për Financat Publike Vendore

Arne Pieters

Arne Pieters

Menaxher Projekti
GFA Group